Kan inandning av kväveoxid orsaka cancer?

I en del fall då barn föds för tidigt kan behandling med inandning av kväveoxid förekomma, men det finns frågor om barn som behandlas med kväveoxid löper en ökad risk för cancer. Denna fråga kan vara svår att svara på dels eftersom barn som behandlas med kväveoxid också ofta genomgår flertalet andra behandlingar och undersökningar (exempelvis röntgen osv.) och dels eftersom barn som genomgår denna typ av behandling ofta är mycket sjuka. Det kan därför vara svårt att isolera sambandet mellan just inandning av kväveoxid och förhöjd risk för cancer. Det har dock gjorts studier i ämnet och mer om dessa kan du läsa om.

Lämna en kommentar