Neonatalsköterska

Här rekommenderas bloggar som riktar in sig på olika delar av förlossningsvården, de drivs både av personer som arbetar med förlossning men även av familjer med egna erfarenheter utav vården.

http://nicuparentsupport.blogspot.com/ Information, support och andra resurser för familjer med barn på neonatala intensivvårdsavdelningar.

http://share.marchofdimes.org/ Bloggar av och för familjer på neonatala intensivårdsavdelningar.

https://www.ourbodiesourselves.org/issues-impact/blog/ En blogg där du hittar information och nyheter inom kvinnohälsa.

https://www.scienceandsensibility.org/ En blogg där du finner forskning om bland annat sund graviditet och födsel.

http://atyourcervix.blogspot.com/ På denna blogg får du följa en förlossningssjuksköterska.

http://www.skepticalob.com/ Amy Tuteur vänder ett kritiskt öga mot obstetrik.

https://adventuresinjuggling.me/ Denna blogg drivs av en neonatal intensivvårdssjuksköterska.

http://www.micropreemietwins.com/ På denna blogg kan du följa uppväxten av två för tidigt födda tvillingar.

http://enjoybirth.com/blog/ På denna blogg får du lära dig att uppskatta graviditet och födande.

http://babycatching.blogspot.com/ En blogg som drivs av en barnmorska i Afrika.