Etiska konflikter och moralisk stress, alltid dåligt?

Moralisk stress används för att beskriva situationer då sjukvårdspersonal varit tvungna att agera mot sina egna etiska övertygelser. Beskrivet på detta sätt låter moral distress som någon icke önskvärt, men enligt en undersökning är det få som helt vill eliminera känslan av moralisk stress. Föräldrar har på senare tid fått ett ökat inflytande över vården … Read more

Kan inandning av kväveoxid orsaka cancer?

I en del fall då barn föds för tidigt kan behandling med inandning av kväveoxid förekomma, men det finns frågor om barn som behandlas med kväveoxid löper en ökad risk för cancer. Denna fråga kan vara svår att svara på dels eftersom barn som behandlas med kväveoxid också ofta genomgår flertalet andra behandlingar och undersökningar … Read more