Etiska konflikter och moralisk stress, alltid dåligt?

Moralisk stress används för att beskriva situationer då sjukvårdspersonal varit tvungna att agera mot sina egna etiska övertygelser. Beskrivet på detta sätt låter moral distress som någon icke önskvärt, men enligt en undersökning är det få som helt vill eliminera känslan av moralisk stress. Föräldrar har på senare tid fått ett ökat inflytande över vården … Read more

Större roll för familjen

Att ge familjen en större roll när det kommer till vård av sitt för tidigt födda barn är en mycket viktig del av utvecklingen inom neonatal vård. Detta innebär att föräldrarna har ett större inflytande över vården, men också att de kan känna sig mer delaktiga och bättre förstå vården av deras barn. Läs mer … Read more

Berikning av bröstmjölk

För tidigt födda barn behöver ofta mer näring än vad ren bröstmjölk kan ge dem för att växa ordentligt. Metoden som används är berikning av bröstmjölk, alltså att mer näring tillsätts så att barnet får i sig mer utan att behöva äta en större volym, men hur tidigt denna berikning ska ske är något omdiskuterat. Du kan … Read more

Kan inandning av kväveoxid orsaka cancer?

I en del fall då barn föds för tidigt kan behandling med inandning av kväveoxid förekomma, men det finns frågor om barn som behandlas med kväveoxid löper en ökad risk för cancer. Denna fråga kan vara svår att svara på dels eftersom barn som behandlas med kväveoxid också ofta genomgår flertalet andra behandlingar och undersökningar … Read more