Etiska konflikter och moralisk stress, alltid dåligt?

Moralisk stress används för att beskriva situationer då sjukvårdspersonal varit tvungna att agera mot sina egna etiska övertygelser. Beskrivet på detta sätt låter moral distress som någon icke önskvärt, men enligt en undersökning är det få som helt vill eliminera känslan av moralisk stress. Föräldrar har på senare tid fått ett ökat inflytande över vården … Read more