Större roll för familjen

Att ge familjen en större roll när det kommer till vård av sitt för tidigt födda barn är en mycket viktig del av utvecklingen inom neonatal vård. Detta innebär att föräldrarna har ett större inflytande över vården, men också att de kan känna sig mer delaktiga och bättre förstå vården av deras barn. Läs mer … Read more