Kan inandning av kväveoxid orsaka cancer?

I en del fall då barn föds för tidigt kan behandling med inandning av kväveoxid förekomma, men det finns frågor om barn som behandlas med kväveoxid löper en ökad risk för cancer. Denna fråga kan vara svår att svara på dels eftersom barn som behandlas med kväveoxid också ofta genomgår flertalet andra behandlingar och undersökningar … Read more